Ανέγερση εννιαόροφης οικοδομής, με υπόγειο χώρο στάθμευσης και ισόγεια καταστήματα επί της οδού Φράγκων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Description

  • Employer: ΓΗΣ Κατασκευαστική
  • Work: Μελέτη - Επίβλεψη
  • Duration: 2008
  • Status: Ολοκληρωμένο
  • ​​Structural Design: Ορέστης Μπακάλμπασης
  • ​​Architectual Design: Σούλη Σαλίφογλου

Κεντρικά
Πεστών 17
546 38
Θεσσαλονίκη

[email protected]
Τηλ: 2310 989 859

© 2020 OMC Engineering. All Rights Reserved. - Crafted by Blindstudio