Στατική αναβάθμιση κτιρίου Συναγωγής ΙΚΛ.

Description

  • Employer: Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας
  • Work: Στατική μελέτη & μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη στατικών
  • Duration: 2020-2021
  • Status: Υπό κατασκευή
  • ​​Structural Design: Χριστίνα Μπακάλμπαση
  • ​​Architectual Design:

Κεντρικά
Πεστών 17
546 38
Θεσσαλονίκη

[email protected]
Τηλ: 2310 989 859

© 2020 OMC Engineering. All Rights Reserved. - Crafted by Blindstudio