Ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Στο γραφείο μας ανατέθηκε η στατική μελέτη για ανέγερση 18 ανεξάρτητων κτιρίων – bungalows και ενός κεντρικού κτιρίου όπου συγκεντρώνονται οι βασικές λειτουργίες της μονάδας (cafe-bar-restaurant-spa-gym). Παράλληλα μελετήθηκε και η ανέγερση βοηθητικών κτιρίων στο οικόπεδο – χώροι εστίασης και θέατρο. Συνολική δόμηση κτιρίων 11.000 τ.μ.

Description

  • Employer: Τουριστικές Επιχειρήσεις Χαλκιδικής ΑΕ
  • Work: Αρχική και μελέτη εφαρμογής - Επίβλεψη
  • Duration: 2015-2016
  • Status: Ολοκληρωμένο
  • ​​Structural Design: Ορέστης και Χριστίνα Μπακάλμπαση
  • ​​Architectual Design: 3sk Στυλιανίδης

Κεντρικά
Πεστών 17
546 38
Θεσσαλονίκη

[email protected]
Τηλ: 2310 989 859

© 2020 OMC Engineering. All Rights Reserved. - Crafted by Blindstudio