Διατηρητέο διώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Αγίου Μηνά και Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με χρόνο κατασκευής προ του 1906, για την εγκατάσταση της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ.

Description

  • Employer: Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
  • Work: Αρχική και μελέτη εφαρμογής - Επίβλεψη
  • Duration: 2011-2013
  • Status: Ολοκληρωμένο
  • ​​Structural Design: Ορέστης Μπακάλμπασης
  • ​​Architectual Design: Μυρτώ Μπακάλμπαση

Κεντρικά
Πεστών 17
546 38
Θεσσαλονίκη

[email protected]
Τηλ: 2310 989 859

© 2020 OMC Engineering. All Rights Reserved. - Crafted by Blindstudio