Ανακατασκευή και αναστήλωση της παλαιάς διατηρητέας καπναποθήκης Spierer στις πηγές Αγίας Βαρβάρας στη Δράμα. Το γραφείο μας ανέλαβε την στατική μελέτη ενισχύσεων του κτιρίου διατηρώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα του κτιρίου. Ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία σε συνδυασμό με ξύλινο οριζόντιο δομικό σύστημα (πλάκες-δοκοί) και επικάλυψη ξύλινης στέγης.

Description

  • Employer: ΕργοΕπισκευές ΑΕ
  • Work: Αρχική και μελέτη εφαρμογής - Επίβλεψη
  • Duration: 2011-2013
  • Status: Ολοκληρωμένο
  • ​​Structural Design: Ορέστης Μπακάλμπασης
  • ​​Architectual Design: 3sk Στυλιανίδης

Κεντρικά
Πεστών 17
546 38
Θεσσαλονίκη

[email protected]
Τηλ: 2310 989 859

© 2020 OMC Engineering. All Rights Reserved. - Crafted by Blindstudio