Αποκατάσταση της διατηρητέας κτιριακής ενότητας “κατοικίας – κυλινδρόμυλου Ματθαίου” με ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού, στην οδό Σωφρονίου 14 στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και επανάχρησή της ως πολυχώρος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α.

Description

  • Employer: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Work: Αρχική μελέτη αποκατάστασης (ενισχύσεις)
  • Duration: 2017
  • Status: Υπό αδειοδότηση
  • ​​Structural Design: Ορέστης & Χριστίνα Μπακάλμπαση
  • ​​Architectual Design:

Κεντρικά
Πεστών 17
546 38
Θεσσαλονίκη

[email protected]
Τηλ: 2310 989 859

© 2020 OMC Engineering. All Rights Reserved. - Crafted by Blindstudio