Ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου στέγασης εργοστασίου παραγωγής ψυγείων της εταιρείας Crystal SA. Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες είχαν πάλι μελετηθεί από το γραφείο μας από το 1989 έως το 2003 -όταν έγινε η τελευταία προσθήκη- καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά τον Ιανουάριο του 2017. Παρέμεινε μόνο ένα τμήμα από Ο/Σ και το υπόλοιπο κατασκευάστηκε εξαρχής (μεταλλική κατασκευή). Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι 11.000 τ.μ. Αντικείμενό μας ήταν η στατική και αρχιτεκτονική μελέτη.

Description

  • Employer: Crystal SA
  • Work: Αρχική και μελέτη εφαρμογής - Επίβλεψη
  • Duration: 01-04/2017
  • Status: Ολοκληρωμένο
  • ​​Structural Design: Αρχική (1989-2002): Ορέστης Μπακάλμπασης Τελική (2017): Χριστίνα Μπακάλμπαση
  • ​​Architectual Design: Μυρτώ Μπακάλμπαση

Κεντρικά
Πεστών 17
546 38
Θεσσαλονίκη

[email protected]
Τηλ: 2310 989 859

© 2020 OMC Engineering. All Rights Reserved. - Crafted by Blindstudio